„4 Vėjai“ – Lithuanian School

Dublino lituanistinė mokykla „4 Vėjai“ buvo Airijos lietuvių bendruomenės įkurta 2004-ųjų metų rugsėjo mėnesį. Pagrindinis mokyklos tikslas – mokyti Airijoje gyvenančius lietuvius vaikus gimtosios kalbos. Mokymo proceso metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos ugdymui ir mokymui kaip kalbinio, kultūrinio ir tautinio identiteto pagrindui. Į lietuvių kalbos pamokas integruojame pagrindines lietuviškas šventes, supažindiname vaikus su mūsų kultūros tradicijomis ir papročiais. Vaikai mokosi pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą ir mūsų pedagogų adaptuotą kursą, iš lietuviškų mokyklinių vadovėlių, gauna pratybų sąsiuvinius ir kitą metodinę medžiagą, reikalingą pagal sudarytą mokymo programą.

Daugiau informacijos rasite musu Facebook paskyroje https://www.facebook.com/4-v%C4%97jai-210128389001205/photos/?ref=page_internal